cẩm nang nhà đất
Thị trường bất động sản sẽ chịu tác động lớn từ việc Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ 1/7 tới đây.