Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị KangLong cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí kế toán, chế độ lương thưởng tốt

 Số lượng: 02 Nữ

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.  NỘI BỘ:

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. 

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

2. THUẾ

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TC.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Mức lương: 12-15 TRIỆU 

- Thưởng: Theo chính sách chung của Công ty theo từng thời kỳ.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật LĐ

- Được ăn trưa tại Công ty

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động)

-------------

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

- Đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các Công ty xây dựng.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo (ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM LÀM CÁC LOẠI BÁO CÁO NỘI BỘ)

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

 KẾ TOÁN VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Tiền mặt
- Kiểm soát và theo dõi các khoản thu - chi liên quan đến tiền mặt, tạm ứng trên phần mềm kế toán theo chế độ hiện hành.
- Lập phiếu Thu – Phiếu Chi tiền mặt, chuyển cho Kế toán tổng hợp ký nháy kiểm soát sau đó chuyển cho KTT ký duyệt cuối cùng chuyển sang Thủ Quỹ
- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền
- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt cho nhà cung cấp
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng hóa dịch vụ bên ngoài, thanh toán các chi phí hành chính văn phòng phẩm, đồ lễ, điện, nước…..
- Tổng hợp đầy đủ các bộ chứng từ thủ tục thanh toán:  Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của các chứng từ ( đặc biệt các thông tin trên hóa đơn phải đúng theo quy định ).
2. Thanh toán qua ngân hàng:
- Lập các chứng từ thanh toán theo từng loại thanh toán/ giải ngân
- Chuẩn bị các chứng từ thanh toán và chuyển qua kế toán tổng hợp kiểm soát tiếp đến trình KTT ký, sau đó trình GĐ ký duyệt. 
- Giao dịch với ngân hàng về các khoản thanh toán, hàng ngày có vấn đề trục trặc về TT phải báo lại Kế toán tổng hợp và Kế toán trưởng. Tiếp nhận các yêu cầu từ phía ngân hàng để giải quyết công việc
- Trực tiếp mang các chứng từ ra ngân hàng
- Theo dõi việc giao, nhận chứng từ gốc khi giải ngân.
- Làm các hồ sơ giao dịch với ngân hàng.
- Đầu giờ sáng vào ngày kế tiếp kiểm tra internetbanking của từng ngân hàng hạch toán đầy đủ, chính xác kịp thời các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán để các bộ phận liên quan check và làm báo cáo liên quan- hoàn thành trước 11h sáng.
4. Công việc khác.
- Kiểm tra công nợ khách hàng, làm xác nhận tài chính cho khách hàng- Khi phát sinh.
- Làm các công việc liên quan khác theo yêu cầu của kế toán Trưởng và kế toán tổng hợp.
QUYỀN LỢI:
- Mức lương:  7-9 TRIỆU 
- Thưởng: Theo chính sách chung của Công ty theo từng thời kỳ.
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật LĐ
- Được ăn trưa tại Công ty
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động)
Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
- Đã có kinh nghiệm làm kế toán tại các Công ty xây dựng.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo (ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM LÀM CÁC LOẠI BÁO CÁO NỘI BỘ)
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)
THÔNG TIN CÔNG TY
Công ty CP Đầu tư Đô thị Kang Long
Địa chỉ: Tầng KT2A, tòa nhà Hong Kong Tower (gần trường Đại học Giao thông vận tải.), 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Ứng viên nộp CV qua email: hanhchinh.kanglong@gmail.com
 Điện thoại liên hê: 0962.076.687