Văn hóa công ty

Văn hóa công ty

Văn hóa công ty

Công ty đặc biệt quan tâm, nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho cán bộ nhân viên  thông qua rất nhiều các hoạt động phong phú, đa dạng

Các hoạt động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, nghỉ mát (ảnh tư liệu)

Hoạt động thể thao: Giao lưu bóng đá