Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

1. Xây dựng

- Xây dựng các khu công nghiệp

- Xây dựng các công trình thể dục thể thao

- Xây dựng các công trình giao thông

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị

- Xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn

- Xây dựng công trình văn hóa, trường học, trung tâm nghiên cứu, khu du lịch

Các dự án tiêu biểu:

   Dự án Hong Kong Tower,

   Dự án Hào Nam,

   Dự án A12

   Dự án Thái Hà – Voi Phục

2. Đầu tư:

- Bất động sản: khu đô thị mới, văn phòng cho thuê, khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, khách sạn, nhà hàng

- Khai thác khoáng sản

- Sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.

Các dự án tiêu biểu:

    Khách sạn Khang Long – White Lotus

    Mỏ chì kẽm Thượng Bình

3. Thương mại:

- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê

- Kinh doanh siêu thị

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng

- Kinh doanh xăng dầu

4. Tư vấn

- Tư vấn quản lý và môi giới bất động sản

- Tư vấn đầu tư