Xây dựng

Xây dựng

Xây dựng

- Xây dựng các khu công nghiệp

- Xây dựng các công trình thể dục thể thao

- Xây dựng các công trình giao thông

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị

- Xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn

- Xây dựng công trình văn hóa, trường học, trung tâm nghiên cứu, khu du lịch

Các dự án tiêu biểu:

   Dự án Hong Kong Tower,

   Dự án Hào Nam,

   Dự án A12

   Dự án Thái Hà – Voi Phục